Hooldekodusse saabumine

HOIAME LÄHEDASI!
SEOSES VIIRUSOHUGA ON ALATES 30.08.2021.a. KLIENTIDE KÜLASTAMINE AJUTISELT PEATATUD.
Pakke saab hoolealustele tuua, andes paki toomisest teada tel 5333 3272

VÕTAME VASTU UUSI KLIENTE!
Avalduse palume saata e-kirja teel e-posti aadressile: paunkyla@hooldekeskus.ee
Lisainfo tel. 5333 3272
Avalduse hooldekodusse paigutamiseks leiad siit
Juhul kui avalduse  leht ei avane, siis vajutada  hiirel parem klahv ning valida “Open link in new tab”

Hooldekeskusesse vastuvõtmisel vajalikud dokumendid:
Pereliikme paigutamisel:
1. paigutatava isiku kehtiv ID kaart või pass;
2. paigutaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3. pere, sugulase, eestkostja või isiku kirjalik avaldus;
4. perearsti käest isiku väljavõte haigusloost/ambulatoorsest kaardist ja
kirjalik kinnitus nakkushaiguse mitte põdemise kohta;
5. viimase 12 kuu väljavõtted haiglas viibimise kohta (paberkandjal);
6. puude toetuse olemasolul puudetoetuse määramise otsuse ärakiri;
7. eestkoste olemasolul eestkoste määramise dokumendi ärakiri;
8. Covidi testi tulemus (Synlab)

Omavalitsuse suunamisel:
1. paigutatava isiku kehtiv ID kaart või pass;
2. omavalitsuse kirjalik suunamine või omavalitsuse kirjalik korraldus;
3. perearsti käest isiku väljavõte haigusloost/ambulatoorsest kaardist ja
kirjalik kinnitus nakkushaiguse mitte põdemise kohta;
4. viimase 12 kuu väljavõtted haiglas viibimise kohta (paberkandjal);
5. puude toetuse olemasolul puudetoetuse määramise otsuse ärakiri;
6. pensioniameti või omavalitsuse kirjalik kinnitus pensioni suuruse kohta;
7. eestkoste olemasolul eestkoste määramise dokumendi ärakiri;
8. omavalitsuse kirjalik hinnang hooldusvajaduse kohta;
9. Covidi testi tulemus (Synlab)

Hooldekeskusesse võetakse kliente vastu:
E – R kel 9.00 – 13.00 ja kokkuleppeliselt L,P kell 9.00 – 13.00.
Juhul, kui Teil ei ole võimalik hooldekeskusesse tulle kokkulepitud ajal ja päeval palume sellest koheselt teavitada hooldekeskust telefonidel: 607 1723, 607 1748

Hooldekeskusesse saabumisel informeeri Hooldekeskuse personali paigutatava isiku:
– kasutatavatest ravimitest;
– ravimallergiast;
– kaasnevatest haigustest;
– abivahendite kasutamisest;
– südame stimulaatori olemasolust.

Ravimeid manustatakse hooldekeskuses tervishoiuspetsialistide/õdede/ poolt  vastavalt hooldekeskust teenindava perearsti või eriarstide ravimiskeemidele.
Vajadusel suunab hooldekeskust teenindav perearst kliendid haiglaravile Tallinna, Paide või Raplasse.

Hambaravi osutatakse Adu perearsti keskuses ja Kose Hambaravi OÜ kabinetis eelregistreerimise teel, mida korraldavad  hooldekeskuse tervishoiuspetsialistid /õed/.

Vajadusel osutab vältimatu abi kiirabi, kelle kutsub kohale ainult hooldekeskust teenidavad valves olevad tervishoiuspetsialistid /õed/.

Hooldekeskusesse ei võeta inimest, kellel on:
– rasked vaimsed probleemid;
– alkoholi või sõltuvusprobleemid;
– tuberkuloosi diagnoos;
– agressiivsusega dementsus;
– isikud, kes võivad lahkuda omavoliliselt hooldekodust.

SINUL  JA SINU LÄHEDASTEL ON ÕIGUS ESITADA ETTEPANEKUID, KAEBUSI JA PALUDA ABI NENDE LAHENDAMISEKS!
Ettepanekuid/kaebusi võib esitada:
1. suuliselt – pöördudes hooldekeskuse töötaja poole vahetult;
2. kirjalikult – esitades ettepaneku/kaebuse kirjalikult hooldekeskusele;
3. elektrooniliselt e-kirja teel eposti aadressile:  paunkyla@hooldekeskus.ee.

Ettepanekus/ kaebuses märgitakse:
– ettepaneku/kaebuse sisu;
– esitaja ees-ja perekonnanimi, omavalitsus, kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress).

ETTEPANEKU/KAEBUSE REGISTREERIMINE
Kõik muured püütakse lahendada koheselt. Kui muret ei ole võimalik koheselt lahendada, kantakse suuliselt esitatud ettepanek/kaebus, Hooldekeskuse töötaja poolt kirjalikult, “Märgukirjade ja kaebuste” zurnaali,  mis asub Hooldekeskuse I korruse kabinetis 7.
E–postiga saabunud ettepanekud/kaebused edastatakse Hooldekeskuse juhatajale, kes menetleb ettepanekut/kaebust koos vastutavate töötajatega ning vastab seaduses ettenähtud tähtaegadel.

Ettepaenkuid/kaebusi ei pea registreerima ega menetlema, kui:
–  ettepanek/kaebus on anonüümne;
–  ettepanekule/kaebusele on võimalik leida koheselt lahendus.

KAEBUSTE/ETTEPANEKUTE LAHENDAMINE
Võimalusel lahendab ettepaneku/kaebuse saaja selle koheselt ning informeerib ettepaneku/kaebuse saamisest ning ka tarvitusele võetud abinõudest hooldekeskuse juhatajat.

Ettepanekute/kaebuste registrisse registreeritud ettepaneku/kaebuse lahendamise suunab hooldekeskuse juhataja ettepaneku/kaebuse  lahendamiseks töölõigu juhile, kes koostab kirjaliku vastuse.

Kui ettepaneku/kaebuse esitaja ei ole rahul antud vastusega, võib ta 10 päeva jooksul selle edasi kaevata alljärgnevatele asutustele:
– Õiguskantsleri büroo (Kohtu 8, 15193 Tallinn, telefon: 693 8400);
– Sotsiaalministeerium (Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, telefon: 626 9301).