Tagasiside

Paunküla Hooldekeskus on tänulik tagasiside eest, mis aitab teenuseid paremaks ja hoolealustel olemist meeldivamaks muuta. Väärtuslik on ka info, mis on hästi.
Hooldekeskus ootab tagasisidena nii ettepanekuid, pretensioone, kui ka positiivseid tähelepanekuid.

TAGASISIDE ON OODATUD:
* suuliselt – pöördudes hooldekeskuse töötaja poole vahetult;
* kirjalikult – esitades tagasiside kirjalikult hooldekeskusele;
* elektrooniliselt e-kirja teel eposti aadressile: paunkyla@hooldekeskus.ee .

TAGASISIDES MÄRGITAKSE:
* tagasiside sisu;
* esitaja ees-ja perekonnanimi, omavalitsus, kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);
* ettepanek lahenduseks või oodatav tulemus.

TAGASISIDE REGISTREERIMINE:
Kõik muured püütakse lahendada koheselt.
Kui muret ei ole võimalik koheselt lahendada, kantakse suuliselt esitatud tagasiside Hooldekeskuse töötaja poolt kirjalikult, “Märgukirjade ja kaebuste” zurnaali, mis asub Hooldekeskuse I korruse kabinetis 7.
Kogu saabunud tagasisidet menetleb Hooldekeskuse juhatuse esimees koos vastutavate töötajatega ning vastab seaduses ettenähtud tähtaegadel.

Tagasisidet ei pea registreerima ega menetlema, kui:
* tagasiside on anonüümne;
* tagasisides esitatud probleemile on võimalik leida koheselt lahendus.
Samuti ei registreerita positiivset tagasisidet.

PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE:
Võimalusel lahendab pretensiooni saaja selle koheselt ning informeerib pretensiooni saamisest ning ka tarvitusele võetud abinõudest Hooldekeskuse juhatuse esimeest.

Ettepanekute/pretensioonide registrisse registreeritud ettepaneku/pretensioon lahendamise suunab Hooldekeskuse juhatuse esimees pretensiooni lahendamiseks töölõigu juhile, kes koostab kirjaliku vastuse.

Kui ettepaneku/pretensiooni esitaja ei ole rahul antud vastusega, võib ta 10 päeva jooksul selle edasi kaevata alljärgnevatele asutustele:
* Õiguskantsleri büroo (Kohtu 8, 15193 Tallinn, telefon: 693 8400, e-mail: info@oiguskantsler.ee);
* Sotsiaalministeerium (Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, telefon: 626 9301, e-mail: info@sm.ee).

* Sotsiaalkindlustusamet (Paldiski mnt 80 15092 Tallinn, telefon 6121260, e-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee )