Teenused ja hinnad

Hoiame oma lähedasi!
Hooldekeskusesse ei võeta isikuid, kes on:
– raskete psüühiliste erivajadustega;
– sõltlased;
– alkohooli probleemiga;
– tuberkuloosihaiged;
– agressiivsed dementsed ja kipuvad lahkuma omavoliliselt
või põevad nakkushaigusi.

Erihooldusteenused
MTÜ Paunküla Hooldekeskus on sõlminud Sotsiaalkindlustusametiga  halduslepingu, mille kohaselt osutab MTÜ Paunküla Hooldekeskus suunatud erihoolduklientidele alljärgnevaid erihooldusteenuseid:
* igapäevaelu toetamise teenus      – 10 kohta;
* toetatud elamise teenus                – 10 kohta.

Tegelustoad töötavad E-R kell 8.00-16.00.
Tegelustubades osutavad teenuseid Taimi Sulõnd ja Kairiti Sulõnd.
Samuti toimuvad tähtpäevade (sünnipäevad, pühad) tähistamised, jumalateenistused ja erinevad kontserdid.

HINNAKIRI  al. 01.04.2021
Kohamaksumus kahe- ja kolmekohalises toas on meie hooldekeskuses 869,00 eurot kuus.
Hooldatavatele, kes kasutavad mähkmeid ja muid hooldus- ning põetusvahendeid on kohamaksumus 898,00 eurot kuus.
Kohamaksumuse hind ühekohalises toas on 942,00 eurot kuus.

NB! Kliendi puudetoetust ei arvestata hooldus-, majutus-, toidlustusteenuse hinnas. Puudetoetusest tasutakse hügieentarvikud, ravimid.
Eritransporditeenuse eest tasub klient eraldi.