Teenused ja hinnad

Hoiame lähedasi!

Erihooldusteenusteenus
MTÜ Paunküla Hooldekeskus on sõlminud Sotsiaalkindlustusametiga  halduslepingu, mille kohaselt osutab MTÜ Paunküla Hooldekeskus suunatud erihoolduklientidele alljärgnevaid erihooldusteenuseid:
* igapäevaelu toetamise teenus   – 10 kohta;
* toetatud elamise teenus            – 10 kohta.
Erihooldusteenusteenuse klientidega tegeleb tegevusjuhendaja Kristiina Tiivel.

Üldhooldusteenus
Peamajas on üldhooldusteenuseks 68 kohta.
Tegelustoad töötavad E-R kell 8.00-16.00 ning päevi aitavad sisustada tegevusjuhendajad
Taimi Sulõnd ja Kairiti Sulõnd.
Toimuvad tähtpäevade (sünnipäevad, pühad) tähistamised, jumalateenistused ja erinevad kontserdid, teisipäeviti ja neljapäeviti ühisvõimlemine.

HINNAKIRI  al. 01.04.2021
Kohamaksumus kahe- ja kolmekohalises toas on meie hooldekeskuses 869,00 eurot kuus.
Hooldatavatele, kes kasutavad mähkmeid ja muid hooldus- ning põetusvahendeid on kohamaksumus 898,00 eurot kuus.
Kohamaksumuse hind ühekohalises toas on 942,00 eurot kuus.

Lisateenused
Koduõde on majas igapäevaselt, ka nädalavahetusel.
Perearst või perearsti-õde käivad kohapeal korra nädalas.

Eraldi tasu eest käib kohapeal juuksur, pediküür ja füsioterapeut/massöör.
Kohapealt on võimalik tellida transporditeenust (1€/km) eriarsti juurde minekuks või avalike teenuste tarbimiseks.